เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายสมัย หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และพนักงานส่วนตำบลนาคำ เข้าร่วมประชุม โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ

วันศุกร์, 28 มกราคม 2565 09:58

เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  และพนักงานส่วนตำบลนาคำ เข้าร่วมประชุม โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565  กิจกรรม: การวางแผนและอำนวยการ รายการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัย คุกคามความมั่นคงระดับตำบล  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ