ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมัย หอมศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-2723059

นายนิรันดร์ พินธุรัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 063-2125795

นายวรจิตร อาสาสู้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 087-8697580

นายนิวัฒน์ กองพล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 065-6085422

ผู้บริหารส่วนราชการ

นายรณชัย สื่อกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 092-9219177

นายวีระพล ชำนาญเวช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 065-7360515

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ