Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)ประจำปี 2566

 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำเดือน มีนาคม 2566

 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขายทองตลาดพัสดุ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การยื่นแบบและภาษี ประจำปี 2566

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมัย หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายธนกร สอนอาจ จัดกิจกรรมสรุปผลและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ2565 ประเภทอปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ชุมชนเก่า โดยมีนายสากล บุญอาสาปลัดอาวุโสอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ และชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคำเข้าร่วมกิจกรรมจัดซุ้มต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  และพนักงานส่วนตำบลนาคำ เข้าร่วมประชุม โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565  กิจกรรม: การวางแผนและอำนวยการ รายการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัย คุกคามความมั่นคงระดับตำบล  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

  เมื่อวันศุกร์ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร  งานป้องกันฯ ร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 6 ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้กักตัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ แก่ผู้กักตัวตามมาตรการคควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจ ถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่ ตำบลนาคำ 12 หมู่บ้าน  และได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม ให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

       เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย ส.ต.ท. ไชยพร  อนันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ www.nakum.go.th หรือ โทร. 045-210597

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ