ข่าวกิจกรรม

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขายทองตลาดพัสดุ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การยื่นแบบและภาษี ประจำปี 2566

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมัย หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายธนกร สอนอาจ จัดกิจกรรมสรุปผลและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ2565 ประเภทอปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ชุมชนเก่า โดยมีนายสากล บุญอาสาปลัดอาวุโสอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ และชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคำเข้าร่วมกิจกรรมจัดซุ้มต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  และพนักงานส่วนตำบลนาคำ เข้าร่วมประชุม โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565  กิจกรรม: การวางแผนและอำนวยการ รายการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัย คุกคามความมั่นคงระดับตำบล  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

  เมื่อวันศุกร์ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร  งานป้องกันฯ ร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 6 ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้กักตัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ แก่ผู้กักตัวตามมาตรการคควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจ ถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่ ตำบลนาคำ 12 หมู่บ้าน  และได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม ให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

       เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย ส.ต.ท. ไชยพร  อนันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ www.nakum.go.th หรือ โทร. 045-210597

       เมื่อวันที่ วันที่ 10 ต.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายจักรพงศ์ สุวรรณศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประกอบกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ "นำ้ตกโบกลึก" บ้านใหม่ดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ