Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสรุปผลและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมัย หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายธนกร สอนอาจ จัดกิจกรรมสรุปผลและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ2565 ประเภทอปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ชุมชนเก่า โดยมีนายสากล บุญอาสาปลัดอาวุโสอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ และชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคำเข้าร่วมกิจกรรมจัดซุ้มต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

[ 09-06-2565 ] Hits:36

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายสมัย หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และพนักงานส่วนตำบลนาคำ เข้าร่วมประชุม โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย…

เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดย นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  และพนักงานส่วนตำบลนาคำ เข้าร่วมประชุม โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565  กิจกรรม: การวางแผนและอำนวยการ รายการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัย...

[ 28-01-2565 ] Hits:164

กิจกรรมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้กักตัว ตามมาตรการคควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันศุกร์ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสมัย  หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร  งานป้องกันฯ ร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 6 ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้กักตัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ แก่ผู้กักตัวตามมาตรการคควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 21-01-2565 ] Hits:257

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 นายสมัย หอมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจ ถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่ ตำบลนาคำ

   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจ ถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่ ตำบลนาคำ 12 หมู่บ้าน  และได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม ให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  

[ 17-01-2565 ] Hits:162

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ภูอานม้า

      ภูอานม้า ตั้งอยู่บริเวณ บ้านใหม่ดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ ไปทางบ้านหนามแท่ง ทางไปสามพันโบก โดยเป็นภูหินทราย ขนาดเล็ก ถูกธรรมชาติกัดกร่อน จนทำให้เกิดเป็นรูปอานม้า ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือพื้นดิน ห่างไปประมาณ 300 เมตร มีรอยเกวียนโบราณ อายุกว่าสองพันปี บ่งบอกถึง อารยธรรมโบราณ ไม่ห่างกันนักมีทุ่งดอกไม้ป่าหลากสายพันธ์หลากสีสวยงาม

[ 01-12-2564 ] Hits:224

น้ำตกโบกลึก

      น้ำตกโบกลึก เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยสูบไหลมาจากภูสูบ ภูเขาเตี้ย ๆ ที่มีพลาญหินขนาดใหญ่ และมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณเป็นจำนวนมาก โดยสายน้ำจากน้ำตก จะไหลลดหลั่นลงมาชั้น ๆ ตามซอกหลืบหิน ที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลานาน ซึ่งบางช่วงนั้น เกิดหลุม หรือ โบกขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ตามลำห้วย มีทิวทัศน์รอบข้างที่สวยงาม เป็นที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ

[ 01-12-2564 ] Hits:241

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ