สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวีระ ศรีตะเขต

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 082-8618839

นายสนอง สุวรรณศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 097-0695829

นายรณชัย สื่อกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 092-9219177

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกาหลง พร้อมสุข

ส.อบต. ม.1
มือถือ 065-7360515

นายวีระ ศรีตะเขต

ส.อบต. ม.4
มือถือ 065-7360515

นายอำพันธ์ เรือนเจริญ

ส.อบต. ม.5
มือถือ 093-2837169

นางสาวสุภิชญา ทัดศรี

ส.อบต. ม.6
มือถือ 096-9616593

นายธงชัย ไชยมาตย์

ส.อบต. ม.7
มือถือ 080-7242492

นายบับพา จันดา

ส.อบต. ม.9
มือถือ 065-4813356

นายสนอง สุวรรณศรี

ส.อบต. ม.10
มือถือ 097-0695829

นายสมศักดิ์ ตันเลิศ

ส.อบต. ม.11
มือถือ 087-2545669

นายหนูจร ฐิตะสาร

ส.อบต. ม.12
มือถือ 0xx-xxxxxxx

นายอดิชัย บุญเหลา

ส.อบต. ม.13
มือถือ 084-4614481

นายอัคนี สุขเกษม

ส.อบต. ม.14
มือถือ 098-8087372

นายสมบูรณ์ อุระวงค์

ส.อบต. ม.16
มือถือ 064-4102485

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ