สำนักปลัด

นายนวพล แก้วพิกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 094-2862269

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสมถวิล คำสวัสดิ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ จันทวี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเนตรชกนก คงรอด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นายบรรจง อัมพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานชำนาญงาน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ