ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.ถ.117-01 บ้านทุ่งบุญ-บ้านโนนกุง (เลขที่โครงการ : 63107298953)

วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563 11:40

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.ถ.117-01 บ้านทุ่งบุญ-บ้านโนนกุง (เลขที่โครงการ : 63107298953)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ