ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ และสำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117391016)

วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2564 13:37

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ และสำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117391016)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ