Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ 1 สายบ้านนาคำ-บ้านฟ้าห่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047127180)

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 09:44

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ 1 สายบ้านนาคำ-บ้านฟ้าห่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047127180)